DZIELNI CHŁOPCY Sztuka o środowisku polskich kibiców piłki nożnej napisana przez młodą legnicką aktorkę w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W jej powstaniu wspomogli autorkę autentyczni kibice kilku piłkarskich klubów. W wyniku wielu rozmów pozwalających autorce poznać osobiste historie bohaterów, ich motywacje i wyznawaną hierarchię wartości, powstał ciekawy, nie pozbawiony ironii, ale pisany z życzliwością, portret zbiorowy środowiska, niejednoznaczny i daleki od obiegowych ocen i stereotypów. Nagroda Publiczności na II edycji Teatroteka Fest w Warszawie

BRAVE LADS The play is about the milieu of Polish football fans, written by a young actor from Legnica as part of the stipend program of the Ministry of Culture and National Heritage. Actual fans of a number of football clubs assisted the author in its creation. As a result of many conversations allowing the author to learn the personal stories of the characters, their motivations and value system, an interesting, not without irony, yet kindly group portrait of the football fan community was created, equivocal and far from widely-held opinions and stereotypes. The Audience Award at II Teatroteka Fest in Warsaw

/ Prapremiere:2018 / TEATROTEKA WFDiF/ Brave Lads / Text: Magdalena Drab / Director:Szymon Waćkowski / Director of photography: Janusz Szymański / Production design: Karolina Fandrejewska / Costumes: Emilia Czartoryska / Music: Barbara Derlak , Tomasz Wieczorek / Cast: Dobromir Dymecki, Tomasz Schuchardt, Paulina Gałązka, Piotr Ligienza, Mateusz Więcławek, Małgorzata Zawadzka, Katarzyna Gniewkowska, Oriana Soika, Michał Czernecki, Tomasz Kocuj, Radomir Rospondek, Jan Jurkowski, Adam Biedrzycki, Łukasz Borkowski, Anna Siek / Photo: Wojtek Radwański

Prapremiere:01.06.2017 / TEATR im. Ludwika Solskiego w Tarnowie / Moominsummer / Text: Tove Jansson / Director:Barbara Wiśniewska / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Musik: Jerzy Derfel / Songs: Kamil Maria Banasiak  / Light Design: Paulina Góral / Mask: Justyna Banasiak / Cast: Matylda Baczyńska, Marta Dylewska, Jolanta Januszówna,  Katarzyna Pośpiech, Ewa Sąsiadek, Monika Wenta, Aleksander Fiałek, Jerzy Pal, Tomasz Piasecki, Kamil Urban, Tomasz Wiśniewski / Photo: Paweł Topolski

 
 

MOVED BODIES. CHOREOGRAPHIES OF MODERNITY With its starting point in the sculptural theory and practice of Katarzyna Kobro, the exhibition raises a question about the bodily and movement-related experience of modernity. The theme is tackled through an interdisciplinary approach: in the context of dance, choreographic and theatrical practices. The first half of the 20th century was the period of revolutionary ferment, from which a new man - that of the modernism era – was emerging. Women pioneering in modernist dance, e.g., Loïe Fuller or Isadora Duncan, broke with the rigid constraints of classical ballet forms and introduced freedom of expression into dance. In the early 20th century, the interest in body in motion translated into researching the its anatomical determinants and experimentation. A question was posed about the possibility to better rationalise human movements, so that the effort put into a given activity would be commensurate with its effects. Simultaneously, the traditional cultural and social patterns, in which the female body was squeezed at the beginning of the 20th century, were rejected. On the one hand, this resulted in an emancipated body, serving as a tool for expressing social attitudes and rebellion; on the other hand, in an exploited body, whose fully rationalised movement translated into physical work, which was meant to result in maximized profits. The objective of the exhibition is to confront the sculptures by Katarzyna Kobro with choreographic and dance practices of the first half of the 20th century, building up the context for Kobro’s artistic practice. Similarly to female modernist dancers and choreographers, in her theoretical works Kobro was asking questions on the nature of movement and its spatial relations. Working with the sculpture matter, she undertook the theme of rationalisation and functionalisation of movement in daily life. The key narrative of the exhibition is meant to give the viewers - via a number of archive films and photographs - an insight into dance and choreography experiments. Yet, the exposition is not only of archive nature: its layout was arranged in cooperation with an opera and dramatic theatre stage designer, Karolina Fandrejewska. Instead of architecture, she proposes the scenography creatively appropriated from the archive material meant to serve as an inspiration for performative activities by artists, such as Tomasz Bazan, Marysia Zimpel, Noa Eshkol Chamber Dance Group, Noa Shadur.

PORUSZONE CIAŁA. CHOREOGRAFIE NOWOCZESNOŚCI Wystawa stawia pytanie o cielesne i ruchowe doświadczenia nowoczesności, za punkt wyjścia obierając praktykę i teorię rzeźbiarską Katarzyny Kobro. Temat ten podjęty jest w sposób interdyscyplinarny, w kontekście praktyk tanecznych, choreograficznych i teatralnych. Pierwsza połowa XX wieku była okresem rewolucyjnego fermentu, z którego wyłaniał się nowy człowiek doby modernizmu. Pionierki tańca modernistycznego, jak Loïe Fuller czy Isadora Duncan, zerwały z rygorem baletowych układów, wprowadzając swobodę ekspresji w tańcu. Ciekawość ciała i jego ruchu – u progu XX wieku – przełożyły się na badanie jego anatomicznych uwarunkowań i eksperymentowanie z nim. Zadawano sobie pytanie o to, jak można bardziej zracjonalizować ruch człowieka, aby wysiłek, który wkłada w daną czynność był współmierny do efektu. Jednocześnie zrywano z kulturowymi i społecznymi schematami ruchowymi, w jakie wtłoczone było ciało kobiety na początku XX wieku. Konsekwencją tych działań było z jednej strony ciało wyemancypowane, stające się narzędziem do wyrażania postaw społecznych i buntu. Z drugiej zaś eksploatowane, którego w pełni zracjonalizowany ruch przekładał się na fizyczną pracę, a jego efektem miał być maksymalny zysk. Celem ekspozycji jest skonfrontowanie rzeźb Katarzyny Kobro z praktykami choreograficzno-tanecznymi pierwszej połowy XX wieku, które budują kontekst dla jej twórczości. Podobnie jak tancerki i choreografki tańca modernistycznego, rzeźbiarka pytała w swoich tekstach teoretycznych o ruch i jego relacje w przestrzeni. Pracując z materią rzeźby, podejmowała temat racjonalizacji i funkcjonalizacji ruchu w życiu codziennym. Główna narracja wystawy przybliża eksperymenty taneczne i choreograficzne poprzez archiwalne filmy i fotografie. Ekspozycja nie ma jednak wyłącznie charakteru archiwalnego. Projekt wystawienniczy wyróżnia fakt, że został on zaaranżowany we współpracy ze scenografką pracującą dla oper i teatrów dramatycznych, Karoliną Fandrejewską. Zamiast architektury zaproponowana jest scenografia twórczo czerpiąca z archiwalnego materiału, która posłuży za inspirację działaniom performatywnym takim artystom, jak: Tomasz Bazan, Marysia Zimpel, Noa Eshkol Chamber Dance Group, Noa Shadur. 

Artists:/Artyści: Akarova, Tomasz Bazan, Busby Berkeley, Fred Boissonnas, Giannina Censi, Chamber Dance Group, Rosalia Chladek, Émil-Jaques Dalcroze, Sonia Delaunay, Jane Dudley, Isadora Duncan, Noa Eshkol, Karolina Fandrejewska, Loïe Fuller, Martha Graham, Kurt Jooss, Katarzyna Kobro, Zygmunt Krauze, Rudolf Laban, Wsiewołod Meyerhold, The New Dance Group, Gret Palucca, Leni Riefenstahl, Józef Robakowski, Valentine de Saint-Point, Oskar Schlemmer, Edith Segal, Noa Shadur, Vera Skoronel, Władysław Strzemiński, Sophie Taeuber-Arp, Helen Tamiris, Jean Weidt, Mary Wigman, Maria Zimpel.

Museum of Art in Łódź 18.11.2016 - 05.03.2017 Curator: Katarzyna Słoboda / Scenographer: Karolina Fandrejewska / Coordinator: Monika Wesołowska / Cooperation: Katarzyna Mróz

 
 

Krzysztof Wołek Nici (Needles) Based on the story Jak ocalał świat by Stanislaw Lem, commissioned by Narodowe Forum Muzyki and performed during the 30th Musica Polonica Nova Festival in Wrocław, Poland on April 12, 2016. Used with permission from the Stanislaw Lem Estate.

trojanki 5.jpg

Prapremiere:04.03.2016 / TEATR POLSKI W POZNANIU / The Trojan Women / Text: Eurypides / Translation: Zygmunt Węclewski / Director: Kamila Michalak / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Musik: Marta Śniady Conductor: Lilianna Krych Dramaturgy: Barbara Klicka / Stage movement: Aurora Lubos / Light Design: Paulina Góral / Cast: Teresa Kwiatkowska, Michał Kaleta, Marcela Stańko, Barbara Prokopowicz, Andrzej Szubski, Małgorzata Peczyńska, Wojciech Kalwat; Solist: Elwira Janasik, Olga Rusin / Photo: Kamila Michalak

 

Prapremiere:24.01.2015 / TEATR WSPÓLCZESNY W SZCZECINIE/ Mad Women / Text: Natalia Mołodowiec / Director:Barbara Wiśniewska / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Light Design: Paulina Góral / Cast: Magdalena Myszkiewicz, Ewa Sobczak, Barbara Lewandowska, Maria Dąbrowska, Magdalena Wrani-Stachowska / Photo: Piotr Nykowski

 

Prapremiere:24.10.2015 / BAŁTYCKI TEATR DRAMATYCZNY IN KOSZALIN / Bezwietrzne lato / Text: Dorota Wójtowicz / Director:Barbara Wiśniewska / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Light Design: Paulina Góral / Cast: Beata Niedziela, Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska, Rafał Wołyniak, Filip Kosior / Photo: Karolina Fandrejewska

 

Prapremiere:27.06.2015 / WROCŁAWSKI TEATR WSPÓŁCZESNY / Nie trzeba / Text: Asja Wołoszyna / Translation: Tatiana Drzycimska / Director: Kamila Michalak / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Musik: Adrian Piasecki / Light Design: Paulina Góral / Director Cooperation: Jewgienija Boginskaja / Cast: Maria Kania, Tomasz Orpiński, Tadeusz Ratuszniak, Krzysztof Zych, Irena Rybicka, Alisa Makarenko, Iga Załęczna

 

Prapremiere:13.06.2015 / TEATR ATENEUM W WARSZAWIE / Nic się nie stało / Text: Wacław Holewiński / Director:Barbara Wiśniewska / Set and costume design: Karolina Fandrejewska / Light Design: Paulina Góral / Cast: Emilia Komarnicka, Mateusz Banasiuk, Olga Sarzyńska / Photo: Bartek Warzecha, Kinga Taukert

 

Premiere:06.02.2015 / TEATR NOWY IN POZNAŃ / Sophie / Text: Michał Pabian / Director: Kamila Michalak / Set and costume design: Karolina Fandrejewska Light design: Paulina Góral / Musik: Cezary Kołodziej / Stage movement: Alisa Makarenko /  Cast: Martyna Zaremba, Mateusz Ławrynowicz, Andrzej Niemyt / Photo: Kamila Michalak  

 
 
 

Photo: Ela Białkowska www.oknostudiophotography.com

Opowieść letnia / Summertale - In Art Dreams come true / Katarzynna Kozyra